अपडेट

हाकिमको कलम:

हाकिमको कलम: 

मेरो हाकिम पो भाग्यमानी
छिन छिनमै अफिसमा
कागज फेर्दै लेख्दै गर्छ
म जाबो त उसको कारिन्दा
उसले बिगारेको लाइ दुरुस्त पार्नु
मेरो धर्म हो !

हाकिम आउछ
कलम लाइ नंग्याउछ
र कागज लाइ उत्तानो पार्छ
र सेतो कागज लाइ छिन भरमा
रंगिन बनाउछ

कहिले उसले मिलाएर लेख्छ
र कागज सुन्दर देखिन्छ
कहिले जथाबावी केर्छ
अनि कागज कुरूप देखिन्छ
कहिले उसले लेख्दा मसि थोरै हुन्छ
कागज असन्तुष्ट देखिन्छ

उसले लेख्दा कागज असन्तुष्ट भए
मै संग रिसाउछ
कहिले मैले कागज किन्दा
गुणस्तरमा ध्यान नदिएको दोष लगाउछ
कहिले मैले कागज रोज्नै नजानेको आरोप लगाउछ
उसको लागि कागज किन्दा किन्दा
मेरा आधा दर्जन वर्ष हरु तुरीए
उसको नजरमा म अझै
नजान्ने नै छु  !

उसको नजरमा त म उल्लु हुँ
उसले नंग्याएका कलम हरुका
ढक्कन खोजेर दुरुस्त पार्नु
उसले छिरोलेका अनि
उसले केरमेट पारेका
कागज उठाएर दुरुस्त पार्नु मेरो धर्म हो
मा जाबो त कारिन्दा !!


-दुर्गा पंगेनी