अपडेट

अन्तरजातीय बिबाहको कारणले दुख पाएका जोडी

अन्तरजातीय बिबाहको कारणले दुख पाएका जोडी // Intercast Marries / मान्छे जति शिक्षित् भएपनि समाजमा अझै अन्तरजातीय बिबाह लाइ स्वीकार गरेको पाइदैन / मानव मानव एकै हौँ जात भाट भन्नेकुरा समाज संचालन गर्न बनाइएका कुरा हुन् / तिनै कुरालाई लिएर विभेद गरिनु अमानवीय कार्य हो

कोई टिप्पणी नहीं